אגילה


אגילה – Aguila

אגילה היא הזאנפאקוטו של אחד הפראקסיונים של באראגאן בצבא האראנקארים, אביראמה. פירוש שמה בספרדית הוא "נשר" וביפנית "נשר קרב שמיים".

מצב חתום:
במצבה החתומה, אגילה היא קאטאנה רגילה למראה אך בעלת להב מעוקל מהרגיל. הטסובה היא בעלת מספר עיקולים כלפי חוץ.

רסורקסיון:
אגילה משתחררת בפקודה "גדעי את ההר" (Sever the mountain). לאחר השחרור, אביראמה מקבל חזות של נשר בעל זוג כנפיים גדולות. על ראשו קסדה המחוברת למקור, ושיערו הארוך מתארך עוד יותר כך שהוא ארוך מגופו. על בטנו הצהובה נשארים הקעקועים וכך גם על ראשו. את גופו מכסות נוצות פלדה אדומות, ורגליו וידיו הופכות לטפרים.

ידועה רק מתקפה אחת של אגילה, היא "לטרוף נוצה" (Devorar Pluma). במתקפה זו, אביראמה יורה את נוצותיו על היריב, ואלו מוחצות את כל מה שהן פוגעות בו. כמו כן, הנוצות מתחדשות במהרה לאחר שנורו.
אחת היכולת של אביראמה היא להצמיח זוג כנפיים נוספות. הוא עושה זאת על ידי קריעת בשרו לפי עיטורי הקעקועים שעל גופו. אם כי, נראה כי לאחר שהצמיח את הכנפיים לא נשאר סימן לקריעת הבשר.לא ניתן להגיב.