אווטרים

 

אווטרים של איצ'יגו:

  

אווטרים של רוקיה:

  

אווטרים שונים:

       

       

       

       

       

       לא ניתן להגיב.