איטגומו

איטגומו – Frozen Cloud Itegumo
איטגומו הוא הזאנפאקוטו של סגנית יחידה מספר 4 בסול סוסייטי, איסנה קוטטסו .

צורות
צורה חתומה- בצורתה החתומה, איטגומו היא ככל זאנפאקוטו רגילה בסול סוסייטי. קאטאנה כסופה בעלת ניצב כחול.

שחרור ראשוני (שיקאי)- הפקודה לשיחרורו של איטגומו הוא "רוץ" (hashire), הטסובה בצורת פתית שלג. בצורת השיקאי, החרב מתפצלת לשלושה. זוג החרבות השניות היוצאות מניצבו של איטגומו מתמקמות בהפרש של כ-45 מעלות מן החרב האמצעית. איסנה מעולם לא השתמשה בחרבה בקרב משום שעוד לפני שהצליחה להשתמש בה קורוסאקי איצ'יגו הספיק להביסה.

שחרור סופי (באנקאי)- לא ידוע אם איסאנה הגיעה לצורת הבנקאי של חרבה.לא ניתן להגיב.