אנאקונדה

אנאקונדה – Anaconda
אנאקונדה היא הזאנפאקוטו של אחת הפראקסיון של האספאדה האליבל, סון סון. אנאקונדה, כשמה, מבוססת על הנחש המוכר והאימתני, נחש האנאקונדה.

צורות:
מצב חתום - בצורתה החתומה, אנאקונדה לוקחת צורה של סכין הנקראת סאי. צורה זו שונה מהצורה הנפוצה יותר לזאנפאקוטו חתומות, הקאטאנה.

שחרור - בהשמע הפקודה "חנקי למוות" (Strangle to Death), אנאקונדה משתחררת.
בצורתה המשוחררת, אנאקונדה מעניקה לסון סון גוף של נחש אנאקונדה ארוך, וכמו כן, כנראה צמחו לסון סון ניבים כתוצאה.

יכולות:
קימרה פארסה (Quimera Parsa) – על ידי תלישת ידה השמאלית ממקומה, זאת היא עושה על ידי 'חניקת' זרועה וקריעתה מהמקום, הזרוע מתמזגת יחד עם הזרוע של אפאצ'ה ומירה רוז, ומהן נוצר יצור שעיר דמוי הולו, בעל קרני אייל, זנב ארוך ובקצהו ראש נחש, ורעמת שיער של אריה. שמו הוא איאון (Ayon). איאון מהיר מאוד, ובעל כוח פיזי עצום.

 לא ניתן להגיב.