אסקולופנדרה

אסקולופנדרה-Escolopendra (הפרוצה הרעילה בעלת מאה העקיצות[Hundred Stings, Poisonous Harlot])
אסקולופנדרה היא הזאנפאקוטו של האראנקארית לולי.

מצב חתום- במצבה החתום, אסקולופנדרה נראית כסכין קטנה המזכירה סכין טאנטו.

שחרור (Resurreccion) - בפקודה הרעילי (dokuse) אסקולופנדרה משתחררת. לולי מתכסה במין שריון והזרועות שלה יחד עם הרגליים מתארכות, לולי לאחר השינוי מקבלת צורה של מרבה רגליים.
בשחרור, לאסקולופנדרה יש יכולת אחת, לפלוט חומצה רעילה אשר יכולה להמיס כל עצם הבא במגע עימה.לא ניתן להגיב.