ארבול

ארבול – Arbol (עץ גולגולת שחוק – [Weathered Skull Tree])
ארבול היא הזאנפאקטו של מפקד ומנהיג יחידת האקסקיאס, רודובון.

צורות:
מצב חתום - במצבה החתום, ארבול נראת כחרב קאטאנה פשוטה למראה, ללא תוספות יוצאות דופן או עיצוב יחודי.

שחרור (Resurreccion) - כאשר רודובון קורא בפקודת השחרור ''צמחי'' (oiagare) ארבול משתחרר. בצידו השמאלי של רודובון מופיעים ענפים מלווים בשורשים אשר נמצאים מסביב לרודובון, בקצה השורשים תלויים גולגולות, גולגולת אחת בכל שורש.

בשחרור, ראינו רק יכולת אחת של ארבול, שנקראת חיילי גולגולת שחוקים(Weathered Skull Soldiers).
בעזרת היכולת הזאת, רודובון מסוגל לזמן חיילים נוספים אשר נראים כמעט כמוהו, ללא הגבלה. רודובון מכנה את היכולת הזאת ''יצירת האל''.לא ניתן להגיב.