גאגאטסובורי

גאגאתסובורי – Gegetsuburi (Five-form Head)
גאגאטסובורי הוא הזאנפאקוטו של סגן יחידה מספר 2 בסול סוסייטי- מארצ'יו אומאדה.

צורות
צורה חתומה- בצורתה החתומה של גאגאתסובורי, החרב היא קאטאנה כסופה הזהה לשאר החרבות של השיניגאמים בסול סוסייטי.

שחרור ראשוני (שיקאי)- בעת השמע הפקודה "רסק" (buttsubuse), גאגאטסובורי הופך לכדור גדול מימדים בעל יתדות מחודדות שאליו מחוברת שרשרת. יכולותיו המיוחדות, אם יש, אין ידועות כעת משום שאיצ'יגו הביס אותו במהירות בעת קרבם הראשון. לא בטוח שחרבו של אומאדה חזקה במיוחד מכיוון שאיצ'יגו הצליח לנטרל אותה בעזרת התקפה קטנה ופשוטה. זה בכל אופן לא ידוע, מכיוון שאיצ'יגו הוא ברמה של קפטן ולכן היתרון הבטוח היה בידיו.

שחרור סופי (באנקאי)- הבאנקאי של גאגאטסובורי לא ידוע.לא ניתן להגיב.