גונריומארו

גונריומארו – Gonryōmaru (נשמה נוקשה [Stern Spirit])
גונריומארו, הזאנפאקוטו של סגן יחידה הראשונה, סאסאקיבה צ'וג'ירו.
צורתו הרוחנית של גונריומארו אינה נחשפה עד כה.

צורות:
צורה חתומה – גונריומארו נראת כקאטאנה רגילה, כמו רוב הזאנפאקוטו בקהילת הנשמות.

שחרור ראשוני(שיקאי)
בהשמעת הפקודה "נקב" (Ugate), משנה גונריומארו את צורתו לחרב סייף. השינוי של החרב לחרב סייף, תואם את מראהו של סאסאקיבה צ'וג'ירו ואת אהדתו הרבה כלפי המערב.

user posted image

יכולות מיוחדות -
יכולותיו של גונריומארו, אם יש כאלו, נותרו בגדר מיסתורין, מהסיבה, שצ'וג'ירו הובס עוד לפני שהספיק לחשוף את יכולותיה של הזאנפאקוטו שלו.

שחרור סופי(באנקאי) – צ'וג'ירו טרם השיג באנקאי.לא ניתן להגיב.