האגורו טונבו

האגורו טונבו-Haguro Tonbo (משקה השפירית המתכתית[Iron Drink Dragonfly])
האגורו טונבו הוא הזאנפאקוטו של יאדומארו ליסה, וואיזארדית כיום ובעבר סגנית היחידה השמינית.

מצב חתום- במצב החתום, האגורו טונבו נראה כמו כל קאטאנה אחרת, מזכיר חרב נודאצ'י, הניצב של האגורו טונבו בצבע כחול שחור והטסובה בצורה מרובעת.

שחרור ראשוני (שיקאי) – בפקודה ''רסק'' (Tsubuse) האגורו טונבו משתחרר, החרב משתנה לחנית ארוכה, בקצה אחד להב גדול ובקצה השני משקולת בצורת כדור.
עד עכשיו, לא נחשפו היכולות של האגורו טונבו, מכיוון שהאליבל נהרגה ע''י אייזן לפני שליסה נלחמה בה עם השחרור.לא ניתן להגיב.