הגהנום

הגהנום – Hell

הגהנום הוא עוד מימד של רוחות, המשמש כמשכנם של רוחות שביצעו מעשים מרושעים ובלתי נסלחים בימי חייהם. הדרך להכנס לגהנום היא דרך שערי הגהנום, שהן זוג דלתות ענקיות וסגולות שמוחזקות בידי שני שלדים, שברגע שזאנפקוטו חותך הולו, שכשהיה עוד בחיים הוא ביצע מעשים רעים, השער מזומן ושני השלדים פותחים את השער, משם יוצאת יישות שמחזיקה להב, שמשפדת את הרוח שהזאנפאקוטו חתך ומכניסה אותו אל תוך הגהנום.

בסרט הרביעי, מתברר שיש נשמות שיכולות לצאת מהגהנום, איצ'יגו וחבריו נתקלו בחמישה כאלה, שנקראו "התוקפים", התוקפים לבשו מחוץ לגהנום גלימות ומסתירים את פניהם, בשביל ששומרי הגהנום לא ידעו את מקומם.
לאחר שאיצ'יגו נכנס לגהנום, הוא מגלה שכוחות ההולו שלו לא בשליטה בגהנום, המסכה התלבשה על פניו של איצ'יגו כמה פעמים ואף שינה צורה לצורת ההולו המלא שלו.

הנשמות בגהנום נקשרות לגהנום באמצעות שלשלאות, התוקפים בסרט הרביעי חשבו שאם איצ'יגו ישמיד את שערי הגהנום הם ישתחררו לחופשי, אך קוקטו הסביר שרק אם השלשלאות יהרסו, אותו אדם יצא לחופשי.
בגהנום יש כמה מקומות, מיד לאחר שנכנסים לגהנום רואים את שומרי הגהנום אוכלים את התוקפים שוויתרו על התנגדות ופשוט וויתרו על אפשרות החופש, הם מנסים להימלט משומרי הגהנום אך ללא הצלחה.
לאחר מכן, מגיעים שני המקומות שבהם איצ'יגו וחבורתו נלחמו בתוקפים שחטפו את יוזו, אחרי שאיצ'יגו וקוקטו המשיכו, הם הגיעו למקום שבו היה המון חול, קוקטו הסביר שהחול הזה הוא של התוקפים שוויתרו ונאכלו, הוא מסביר שבסוף אש הגהנום תשרוף אותם.
כשהם מגיעים למקום האחרון כביכול, לאחר המקום עם החול, מתחיל הקרב האחרון, במקום האחרון יש לבה ושלד ענק מעליו.
אך זה לא המקום האחרון, יש עוד מקום שממנו קוקטו הגיע מלכתחילה, מעמקי הגהנום, שם יש המון לבה ועמודי אבן, קוקטו הצליח לצאת משם ולהגיע אל איצ'יגו בשביל שישחרר אותו, אך בסופו של הסרט איצ'יגו מחזיר אותו לשם עם יותר שלשלאות וסוגר אותו שם.לא ניתן להגיב.