הסרט הראשון של בליץ'

Memories Of Nobody – זכרונות של אף אחדלא ניתן להגיב.