הסרט השני של בליץ' – דמויות חדשות


קוסאקה סוג'ירו


יין


יאנגלא ניתן להגיב.