ווליום 12

שם הווליום: Flower on the Precipice
סיסמה: We think a flower on a cliff is beautiful
because we stop our feet at the cliff's edge,
unable to step out into the sky
like that fearless flower.

תקציר:
רנג'י אומר לאיצ'יגו שעליו להציל את רוקיה, ומתמוטט. משמע הדבר, שהקרב בינו לבין איצ'יגו נגמר, אך מהר מאוד איצ'יגו נופל גם הוא. האנאטארו וגאנג'ו נחלצים לעזור לאיצ'יגו. בעוד שהאנאטארו, עומד לצידו של רנג'י המובס, כשעל פניו מבט בהלה מכך שאיצ'יגו הצליח להביס סגן קפטן, גאנג'ו לוקח את איצ'יגו בידיו והם מסתלקים מן המקום, שאליו מגיעים סגן קפטן קירה. גאנג'ו והאנאטארו, לקחו את איצ'יגו אל מתחת לאדמה, בכדי ששם האנאטארו יוכל לטפל באיצ'יגו כראוי.
בחזרה אל רנג'י, אשר היה פצוע קשה, ועל פי מראה פניה של סגנית יחידה 5 הינאמורי, היא לא האמינה למשמע אוזנייה כי אחד הפולשים עשו לו זאת. היא מבקשת שיקראו מיד לצוות רפואי שיטפל בו, אך לפתע מופיע קפטן ביאקויה, שאומר כי אין צורך בכך, כיוון שהוא אינו ציית לפקודותיו, ועליו להירקב בכלא. לאחר זאת ביאקויה עוזב את המקום, ומיד אחריו מופיע איצ'ימארו גין, אשר אומר כי הוא ילך בעבורה לקרוא, ליחידה 4 שיבואו לטפל ברנג'י, ומצווה על קירה לבוא עימו, והשניים עוזבים את החדר. הפעם מופיע קפטן יחידה מספר 10, היטסוגאיה טושירו. הוא בא לשאול כיצד רנג'י קיבל את כל החבלות הללו, ויחד עם זאת להזהיר את הינאמורי מאיצ'ימארו גין.
מאוחר יותר, מתכנסת ישיבת חירום של הקפטנים, אשר בא אומר הקפטן קומנדר ,לשאר הקפטנים כי זה הוא מצב מלחמה, בינם לבין הפולשים.
בחזרה אל איצ'יגו, אשר כבר התעורר. וטוען כי הוא בסדר, והם יכולים להמשיך הלאה. הוא מתרומם ובא ללכת, אך גאנג'ו עוצר בעדו.
במרדי השיניגאמים, מקבלת הסגנית של יחידה 5, דיווח כי הטיפול הרפואי של רנג'י סיים את עבודתו. מיד לאחר קבלת הודעה זו, היא נרגעת, אך עדיין תוהה למה התכוון היטסוגאיה במה שאמר לה.
מאוחר יותר באותו היום מגיע הינאמורי אל חדרו של מפקדה, אייזן סוסקה, ומבקשת רשות להישאר כאן לזמן מה. אייזן מאפשר לה זאת. הינאמורי מתיישבת בחדרו של אייזן, ופשוט מאזינה לדבריו, לאט לאט היא נרדמת. בשלב מאוחר יותר, יוצא מחדרו אייזן כאשר הוא לבוש במדי הקפטן שלו, ונראה כי מישהו עוקב אחריו.
בבוקר מתעוררת הינאמורי, ומגלה כי היא נירדמה בחדרו של אייזן. היא מציצה לעבר השעון, ורואה כי היא מאחרת. היא הולכת ומתארגנת מהר, ויוצאת לדרכה. אך למרות כל הסידורים המהירים שלה, היא עדיין מאחרת, ומחליטה לקחת דרך קיצור. היא מתקדמת לה בדרכה, כשלפתע היא מבחינה במשהו, לאחר כמה שניות נשמעת זעקה, ברחבי המקום, ושאר סגני הקפטן שומעים את אותה הזעקה. קירה מבחין כי זו היא הזעקה של הינאמורי, וכולם יוצאים לבדוק מה מתרחש. כשכולם מגיעים למקום, הם רואים כי קפטן אייזן, תלוי על הקיר באמצעות חרבו. כל הסגנים היו בשוק, מן המראה המחריד הזה, בעוד שהינאמורי המשיכה לצעוק את שמו של אייזן בקולי קולות. לפתע מגיח קפטן איצ'ימארו, ושואל מה פשר קל הצעקות הללו מוקדם בבוקר. הינאמורי נזכרת במה שאמר לה אתמול היטסוגאיה, והיא אינה חושבת פעמיים, ומאשימה את גין ברציחת אייזן, בזמן שהיא מתקיפה אותו. אך את התקפתה בולם קירה, שמתוקף תפקידו עליו להגן על מפקדו. למרות זאת הינאמורי מפצירה בו לזוז מדרכה, אך הוא מתעקז ונשאר במקומו, בכדי להגן על גין. בין השניים מתחיל להתנהל לו קרב, כאשר שניהם משחררים את השיקאי שלהם. כל אחד בא לתת התקפה לשני, אך היטסוגאיה מגיע בידיוק בזמן בכדי לעצור את הקרב, ופוקד על שניהם לא לזוז, ומביא למעצרם של השניים. כאשר שניהם נלקחים בכוח מן האיזור, פוקד היטסוגאיה על כך שיורידו את אייזן מן הקיר, ובו בזמן מזהיר את גין, כי אם הוא יפגע בהינאמורי, הוא יהרוג אותו.
באותו הזמן, האנאטארו אשר סיים לטפל באיצ'יגו מייר על מכנסיו של גאנג'ו, כאשר הוא נח לו. גאנג'ו אינו מתלהב מן העניין, אך לפתע מופיע לו איצ'יגו, ואומר לו כי כעת הם הולכים להציל את רוקיה.
במקום אחר בסירטיי, בזמן שנח לו סאדו, הוא נזכר בעברו, כיצד הוא ואיצ'יגו נעשו חברים.לאחר זאת הוא הינו מתעורר בשל צעקות המגיעות מכיוון הדלת.
איצ'יגו, גאנג'ו והאנאטארו, יוצאים מן המנהרות, בדרכם אל מקדש החרטות, להציל את רוקיה.
סאדו ממשיך לעבר רוקיה. הוא מפלס את דרכו בין השיניגאמי, אשר חוסמים את מעברו. כשבאותו הזמן, מביטה בו סגנית קפטן יחידה מספר 8, איסאנה נאנאו. היא מדווחת על כך לקפטן שלה, ומפצירה בו לצאת להילחם בפולש, וכך עושה.
במקביל, איצ'יגו, גאנג'ו והאנאטארו מתקדים אל עבר מקדש החרטות, כשלפתע הם נעצרים בדרך, כאשר הם חשים בריאטסו חזק במיוחד.
במקום אחר בסיריטיי, לתא המעצר של הינאמורי, מגיע סגנית יחידה 10, מאטסומוטו ראנגיקו, שבאה להעביר להינאמורי מכתב מאייזן, שנועד עבורה. היא מוסרת לה את המכתב והולכת לדרכה. מיד לאחר עזיבתה, הינאמורי פותחת את המכתב וקוראת בו בעיון רב, ונראה היה כי ישנו חלק שגרם להפתעה גדולה בעבורה.
בחזרה אל איצ'יגו וחבריו, אשר כל הנראה נקלעו אל תוך ידיו של אויב חזק מאוד. על מנת שלא לערב אותם בקרב הזהף איצ'יגו פוקד אל גאנג'ו והאנאטארו להמשיך הלאה ולהציל את רוקיה. וכך הם עושים. איצ'יגו מסיט את מבטו מעלה, על מנת לראות מי הוא יריבו, הוא שואל לשמו של אותו אחד. אות
ו אחד משיב לו בשאלה של האם איקאקו לא סיפר לך עלי. ולפתע איצ'יגו נזכר בדבריו של איקאקו, על הקפטן שלו. לאחר זאת קפטן יחידה 11 כבר להוט להתחיל את הקרב בינהם, אך לפתע צ'יגו כי גאנג'ו והאנאטארו עדיין שוהים במקום. איצ'יגו נפציר בגאנג'ו לקחת את האנאטארו מן המקום וללכת מיד להציל את רוקיה לבדו, הוא אומר לי כי הוא יעקב אותו, ויצטרף אליו מאוחר יותר. גאנג'ו עוזב את המקום כשהאנאטארו בידיו. לאחר זאת הקרב בין איצ'יגו לזאראקי מתחיל. איצ'יגו מצבע מתקפה לעברו של זאראקי, אך לא נעשה לו כל נזק, ואיצ'יגו אינו מבין מה הולך כאן. זאראקי אינו מרוצה מן המצב, ומחליט לבצע מהלך משלו, אך עוד לפני שהוא מספיק לעשות לו משהו, איצ'יגו מתרחק ממנו. בשל כך זאראקי מספר לאיצ'יגו מדוע הלהב שלו אינו יכול לחתוך אותו.
באותו הזמן בו איצ'יגו נלחם בזאראקי, סאדו ממשיך לפלס את דרכו לרוקיה. אך בדרך, עוצר אותו שיניגאמימן היחידה השמינית, שדורש ממנו לעצור. סאדו כמובן מסרב מכל תוקף, והשיניגאמי משחרר את הזאנפאקטו שלו. אך עוד לפני שהספיק להבין מה מתרחש, סאדו מעיף אותו באגרוף. לאחר זאת מבחין סאדו, כי באוויר מתעופפים להם עלי כותרת של פרחים. הוא הסיט את מבטו לעברם, ולפתע מגיח מולו קפטן יחידה מספר 8, שונסיי קאריוק. שונסיי מבקש מסאדו לא להתקדם יורת הלאה, ולחזור אל המקום ממנו הגיע. סאדו מסרב ואומר כי עליו להמשיך הלאה. שונסיי אינו זז, ולסאדו אין ברירה והוא מתקיף את שונסיי על מנת להזיז אותו מן הדרך. אך שונסיי אינו מתרגש, ומסיט את ההתקפה בקלות. וכך הוא עושה לכל התקפותיו של סאדו. שונסי מבקש מסאדו לעזוב את הלחימה ולגסת, אך סאדו עדיין מסרב, וכאשר הוא בא להתקיף את שונסיי, הוא מעיף אותו לאחורבאמצעות האצבע שלו בלבד. שונסיי שואל את סאדו מה מעשיו כאן בסיריטיי, והוא עונה לו כי הוא כאן על מנת להציל את רוקיה. לאחר זאת שונסיי מבין כי אין לו יכול לשכנע את סאדו לסגת, ולכן הוא שולף את חרבותיו, ומתכונן לתחילת הקרב.
הקרב בין סאדו לשונסיי קאריוק החל, וניתן לראות כי סאדו כעת מצבע התקפה אל עבר שונסיי, שמוכן לקראתו. במהלך שסאדו מבצע את התקפה זו, הוא נזכר כיצד פגש את איצ'יגו לראשונה. אך עוד לפני ששם לב לכך, מצא את עצמו סאדו על הריצפה, לאחר ששונסיי פגע בו.

רשימת פרקים:
099. Dead Black War Cloud
100. Flower on the Precipice (それは岩壁の花に似て, Flower on the Precipice?)
101. Split Under the Red Stalk
102. Nobody Beats
103. Dominion
104. The Undead
105. Spring, Spring, Meets the Tiger
106. Cause to Confront
107. Heat in Trust
0.8. a wonderful errorלא ניתן להגיב.