ווליום 26

שם הווליום: The Mascaron Drive .
סיסמה: That voice that pierces deep in my heart
is just like cheers that will not end.

תקציר:
הווליום מתחיל בכך, שזו היא אמצע השיחה בין היטסוגאיה, לקפטן קומנדר. כשלפתע נכנסת לחדר השיחה, הינאמורי, שרוצה לשוחח עם היטסוגאיה. בין השניים מתפתחת שיחה. מגיע שלב בשיחה בו הינאמורי מעלה את נושא אייזן לפרק, והיא שואלת את היטסוגאיה אם הוא הולך להרוג אותו, והינה מתחילה להתחנן בפניו שלא להרגו. הדבר נמשך עד להתערבו של יאמאמוטו, שמתנצל בשמה ומסיים את השיחה.
בינתיים, רנג'י וסאדו מתאמנים יחדיו, במרתף של אורהארא.
בעוד שאיצ'יגו ממשיך להתאמן ביחד עם הוואיזרדים, במרתפם. באותו הזמן, אוריהימה מוצאת את מיקומו של איצ'יגו.
אוריהימה מתקרבת אל המחסן בו אמור להיות איצ'יגו, ומבחינה במחסום העוטה את המחסן. היא נוגעת במחסום, ומצליחה לחדור פנימה.
איצ'יגו עדיין מתאמן עם היורי, שאינה מרחמת עליו, ושאר הוואיזרדים יושבים בצד ומתבוננים במתרחש. לפתע מרגיש האצ'י כי מישהו חצה את המחסום שלו, ונכנס פנימה. הדבר משיב את תשומת ליבם של שאר הוואיזרדים, והם אינם יודעים למי לצפות כיוון שזה הוא לא שיניגאמי. לפתע פוסעת אל המרתף לא אחרת מאשר אוריהימה. הוואיזרדים כולם המוממים מכך שבת אנוש הצליחה לעבור את המחסום של האצ'י. אוריהימה לפתע מבחינה באיצ'יגו, שגם נראה המום כמו הוואיזרדים, לראות אותה כאן. לאחר מכן, נראה כי אוריהימה באה על מנת לספר לאיצ'יגו על המתרחש בזמן היעדרו. הוא הינו מודה לה על כך וממשיך להתאמן. אוריהימה מבינה כי איצ'יגו עושה הכל על מנת להתחזק, בשביל להביס את אייזן. וכך מחליטה גם היא לעשות.
לאחר זאת פונה לאב אל האצ'י, ושואל אותו כיצד אוריהימה יכלה לעבור את המחסום ולהיכנס אל המחסן. האצ'י אומר לו כי הוא הינו משאר שהיא הצליחה לחדור את המחסום, כיוון שיש לה יכולות כמו שלו.
בדרכה אל ביתה, יורואיצ'י עוצרת את אוריהימה, ואומרת לה כי אורהארא אמר לה לחפש אחריה, על מנת להביא אל המרתף של חנותו.
אישידה עדיין ממשיך להתאמן עם אביו, בכדי שכוחותיו שאבדו יחזרו אליו. אישידה כולא את אביו במעין קפסולה, בכדי לעצור אותו, אך אביו מצליח להשתחרר ויורה לעברו חץ. אוריו נפגע מן החץ, ובשל אפיסת כוחות, הוא נופל ארצה ונרדם.
אוריהימה ויורואיצ'י מגיעות את המרתף של אורהארא. שם היא רואה את רנג'י וסאדו מתאמנים יחדיו. בשל כך אוריהימה אומרת לאורהארא כי גם היא רוצה להתחזק גם כן. אורהארא נאלץ להגיד לאוריהימה, כי עליה לוותר על צד הלחימה הפעם, כיוון שללא הפיה הלוחמת שלה היא אינה יכולה להתקיף. אוריהימה אומרת תודה לאורהארא על זה שהיה כנה איתה, ועוזבת במהרה את המקום.
כשהייתה בפתח החנות, ראתה אוריהימה כי מולה עומדת רוקיה. לפתע אוריהימה החלה לבכות. רוקיה אינה מבינה למה, ושואלת אותה מה קרה. לאחר מכן אוריהימה סיפרה לרוקיה את כל מה שקרה לה. רוקיה מעודדת את אוריהימה ומשיבה לה את ביטחונה העצמי במעשיה. לפתע מגיחה לה משום מקום היורי, תופסת את אוריהימה, אומרת לה כי להאצ'י ישנו עניין לסגור איתה, ומקפצת עם אוריהימה לעבר מחסן הוואיזרדים. היא יושבת מול האצ'י, שאומר לה כי הוא יכול להחזיר לה את טסובאקי, וכך עושה. טסובאקי חזר לאוריהימה. באותו הרגע היא נראתה הבן אדם הכי מאושר שישנו. נוסף על כך האצ'י אומר לה גם הוא כי היא אינה צריכה להילחם בקרב הזה. אך היא אומרת לו כי למרות זאת, ברצונה להילחם בקרב הזה.
לאחר זאת אוריהימה יוצאת ממחסן הוואיזרדים, ולפתע מופיע רוקיה. אוריהימה מנסה להסביר לה מה קרה כאן, אך היא אמרה שזה בסדר והיא אינה צריכה להסביר לה דבר.
אולקיאורה ויאמי נכנסים לחדר אליו זימן אותם אייזן. בחדר נוכחים שאר חברי האספאדה ואייזן, אשר זימן אותם על מנת שיווכחו ביצירת הארנקאר החדש. אייזן באותו הזמן אומר לאולקיאורה לבצע את המשימה אשר הוא הטיל עליו לפני כחודש, ואומר לו כי הוא הינו ראשאי לחת עימו את מי שהוא רוצה.
בחזרה אל חברינו מסול סוסייטי, יומיצ'קה, מאטסומוטו, איקאקו והיטסוגאיה, אשר התאמנו באותו הזמן. לפתע נפער חור בשמי קאראקורה, ומתוכו צצו להם יאמי, גרימאג'ואו, וונדריווס ולופי. גרימאג'ואו אינו התלהב מהעניין, כיוון שהוא רק רצה להילחם באיצ'יגו, אשר לא נכח במקום. במטרה להגן על קאראקורה, היטסוגאיה מגיח, ומתקיף את יאמי, שחוסם את התקפתו באמצעות חרבו. היטסוגאיה מציג את עצמו, וכך גם יאמי. וכך גם איקאקו, יומיצ'קה ומאטסומוטו, יוצאים להגן על קאראקורה.
איצ'יגו מרגיש כי האראנקרים בקאראקורה, ורוצה לצאת להילחם בהם גם כן, אבל הוואיזרדים לא נותנים לו לצאת להילחם. אך היראקו אומר לקנסאי לשחרר את איצ'יגו ולתת לו ללכת. כאשר הוא יוצא לחפש את הארנקרים, הוא נתקל בגרימאג'ואו, שכבר המתין לו ולקרב החוזר בינהם. איצ'יגו משחרר את הבאנקאי שלו, ולאחר מכן הוא שם את מסכת הוואיזרד שלו. גרימאג'ואו היה מוכה תדהמה כאשר ראה את מסכת ההולואו של איצ'יגו. איצ'יגו מתחיל לנוע לכיוון גרימאג'ואו, ומתחיל להתקיפו. גרימאג'ואו חוסם את התקפתו, אבל בקושי רב. איצ'יגו נישוג לאחור, ומתקיף את גרימאג'ואו פעם נוספת.
בינתיים במרתף של אורהארא, סאדו רוצה ללכת להילחם גם הוא בארנקרים אשר הגיעו לא מזמן, אך רנג'י לא נותן לא, ואומר כי הוא יללך להילחם. אורהארא מגיע ואומר לסאדו כי רנג'י צודק, אך אותו הדבר חל גם עליו, ומוסיף כי הוא זה שילך.
לופי עומד לשחרר את הזאנפאקטו שלו. היטסוגאיה מבחין בכך והולך לעצור אותו מלעשות זאת. היא משחרר את הבאנקאי שלו ומתקיף את לופי. אך עוד לפני שהספיק לגעת בו, לופי מצליח לשחרר את הזאנפאקטו שלו, ומתקיף את היטסוגאיה. בשל תגובתו המהירה, מצליח היטסוגאיה לחסום את התקפתו של לופי בזמן. לופי היה מופתע לגלות כי היטסוגאיה הצליח לעצור את התקפתו, אך לאחר שהעששן מתפזר, ניתן היה להבחין כי שיחררו של לופי הינו בעל 8 זרועות כשל תמנון. לופי השתמש בהן על מנת להתקיף את היטסוגאיה, והתקפתו הצליחה. היטסוגאיה נפל ארצה.
בחזרה אל איצ'יגו וגרימאג'ואו. הקרב בינהם עדיין נמשך, ונראה היה כי גרימאג'ואו פצוע קשות בשל התקפותיו של איצ'יגו. וכך המשיך איצ'יגו להתקיף את גרימאג'ואו ללא הפסק. לגרימאג'ואו נמאס, והוא מחליט לירות לעבר איצ'יגו סרו, אך הוא מסיט אותו בקלות. בעוד איצ'יגו מסיט את הסרו, מפתיע אותו גרימאג'ואו, והוא מתגנב מאחוריו על מנת להתקיף אותו. איצ'יגו חושם את ההתקפה באמצעות חרבו, וכאשר הינו בא לתת את התקפתו האחרונה, מסכת ההולואו שלו נשברה. בעוד שאיצ'יגו היה מופתע מכך שהמסכה שלו נשברה, גרימאג'ואו מנצל את המצב ומתקיף אותו.
נראה היה כי, ללופי אין כל בעיה להילחם במאטסומוטו, איקאקו ויומיצ'קה, אשר כעת היו לכודים בזרועותיו של לופי. כאשר הוא בא לפגוע במאטסומוטו, לפתע מגיח אור אדום, אשר חותך את זרועו, ומשחרר את מאטסומוטו. אותו אור הגיע מחרבו של אורהארא, אשר הגיע בידיוק בזמן, בשביל לעזור להם.
באותו הזמן, אוריהימה חוזרת מסול סוסייטי אל עולם החיים, בלוויה של שני שיניגאמים, אשר נשלחו להעבירה בשלום. בעודם במימד המנותק, מגיח קול האומר בזילזול, כי שלחו רק שני שומרים להגן על אוריהימה. כאשר היא מסתובבת לראות מי אמר זאת, היא רואה כי נפער חור, וממנו יוצא אולקיאורה.

רשימת פרקים:
224. Imitated Gaiety
225. Slip Into My Barrier
226. The Right of The Heart (tankōbon: Right of My Heart)
227. The Swordless Soldier
228. Don't Look Back
229. The Howling Tempest
230. The White Invasion (tankōbon: Dead White Invasion)
231. The Mascaron Drive
232. The Mascaron Drive 2
233. El Violadorלא ניתן להגיב.