וולקאניקה

וולקאניקה (Volcanica)
וולקאניקה היא הזאנפאקטו השייכת לארנקאר מספר 13 בצבא הארנקארים של אייזן, אדוראדו לאונז.

צורות:
צורה חתומה: בצורה החתומה, וולקאניקה נראת כקאטאנה רגילה ללא יכולות מיוחדות.

שחרור ראשוני: פקודת השחרור של וולקאניקה היא "התעוררי". אחרי אמירת פקודה זו, זרועותיו של אדוארדו מתכסות באבן וולקאניקה ענקית, המקנה לו שיריון בסגנון יותר גדול מהיד של סאדו.

יכולות: היכולת היחידה שנחשפה בשחרור של וולקאניקה היא האפשרות להפוך את ידיו של אדוארדו ל"צינור" אש, היכול לשגר לעבר היריב כדור אש ענק שיהרוס וישרוף את כל מה שיגע בו.לא ניתן להגיב.