זאבימארו

זאבימארו – Zabimaru (Snake Tail)

זאבימארו – Zabimaru (זנב נחש – Serpent Tail)
זאבימארו היא הזאנפאקטו השייכת לסגן היחידה השישית, אבאראי רנג'י.

צורות

מצב חתום-
במצב החתום הזאנפאקטו אינה מיוחדת בצורתה או עיצובה. אפילו הטסובה, אשר מיוחדת אצל רוב השיניגאמים, היא בסך הכל בצורת ריבוע פשוט.

שיחרור ראשוני (שיקאי)-
בהשמעת הפקודה "נהם" (Hoero\Howl), זאבימארו משתחרר לצורה הראשונית. בצורה זו החרב משנה את מימדה באופן משמעותי ולהבה הופך להיות ארוך ורחב עד מאוד. בנוסף, לחרב יש כמה "ניבים" בכמה אזורים לאורך להבה.

בשיחרור השיקאי יכולת הזאנפאקטו היא פירוק הלהב למספר חלקים קטנים אשר מחוברים זה לזה ברצועת מתכת. רנג'י אז משתמש בחרבו כמו שוט, מצליף וחותך ממרחק גדול.
לזאבימארו חיסרון שלאחר שלוש התקפות רצופות, חלקי הלהב חייבים לחזור ולהתחבר לצורתם המקורית.

כולת נוספת היא ההיגה זקו (Higa Zeko). בזמן השיקאי רנג'י מסוגל לפרק את חלקי הלהב לגמרי, כאשר רנג'י שולט בהם בעזרת הרייאטסו ומסוגל לשלח אותם לעבר אוייביו. חיסרון היכולת הזו היא שהיא גם גורמת נזק גדול לזאנפאקטו עצמה.

שיחרור סופי (באנקאי)- היהיו זאבימארו – Hihiou Zabimaru
היהיו זאבימארו (פירוש השם הוא מלך הבבונים, זנב נחש), הוא באנקאי בעל מימדים מטורפים לגמרי. בזמן הבאנקאי, הזאנפאקטו משנה צורתו לצורת שלד נחש ענקי, אשר קצה זנבו הוא למעשה ידית החרב אותה רנג'י אוחז.
כמו בשיקאי, רנג'י מתקיף בעזרת הצלפה כשוט. אך נראה כי זאבימארו פועל כמו יצור חי ופחות כמו חרב, כיוון שהוא יכול להתפתל ולשנות את כיוון תזוזתו באוויר.
יכולת ההיגה זקו נשמרת גם בבאנקאי, אך הפעם היא פועלת תמיד, כיוון שחוליות הזאנפאקטו לא מחוברות בשרשרת מתכת, אלא ברייאטסו של רנג'י.

צורה רוחנית-
צורתה הרוחנית של הזאנפאקטו היא של חיה, בבון לבן ומקועקע ליתר דיוק.
זנבו של הבבון הוא למעשה נחש, כאשר כל אחד מראשים (ראש הבבון וראש הנחש) מדברים בפני עצמם, אם כי פעמים רבות הם משלימים את המשפטים של השני.

התקפות מיוחדות:
ההיגה  זקו (Baboon Fang Breach)
– רנג'י משתמש במתקפה זו גם במצב השיקאי וגם ומצב הבאנקאי של זאבימארו.
כאשר זאבימארו קרוב לתבוסה, רנג'י יכול לשלוט בחוליותיו ע"י כוחו הרוחני (מעין גרסא מוחלשת של היהיו זאבימארו) ולגרום להן לתקוף בבת אחת את היריב מכל הכיוונים.
החסרון היחיד הוא שהמתקפה פוגעת קשות בזאבימארו ומאלצת את רנג'י לפרוש מהקרב.

יקו טאיהו (Baboon Bone Cannon) – רנג'י משתמש במתקפה הזאת רק בשיחרורו הסופי של זאבימארו.
זאבימארו אוסף אנרגיה רוחנית חזקה בפיו ומשחרר אותה בפיצוף גדול אל עבר היריב.
לא ניתן להגיב.