טיגרה אסטוקה

טיגרה אסטוקה – Tigre Estoque (רוח ניב נמר מהירה [Tiger Fang Swift Wind])
טיגרה אסטוקה היא הזאנפאקוטו של אחד הפראקסיון של האספאדה באראגאן לויסנברן, ג'יו ווגה.
ככל הנראה, טיגרה אסטוקה מבוססת על החיה הקדמונית 'נמר שן החרב', חיה המזכירה נמר אך בעלת ניבים ארוכים ואימתניים היוצאים מן הלסת העליונה.

מצב חתום: במצבה החתום, טיגרה אסטוקה לוקחת צורה של קאטאנה פשוטה.

שחרור: בהשמע הפקודה "קרעי לגזרים" (Kuichigire), טיגרה אסטוקה משתחררת לצורתה האמיתית.
בצורה זו, ג'יו משתנה לדבר המזכיר מאוד נמר. על פרקי ידו צומחים להבים, המזכירים את סוזומבאצ'י של קפטנית היחידה השנייה, סוי פון; על פניו שלושה פסים בכל צד, המזכירים שפם חתול; שיערו מתארך ומתרחב, וכמו כל גופו, גם הוא זוכה לטקסטורה מפוספסת בעלת פסים שחורים וצבע נוסף, ככל הנראה כתום, דבר המוסיף למראה הנמרי שלו, ובקצה השיער להב נוסף הדומה ללהבים שעל פרקי ידו. על גופו טקסטורה המזכירה את הטקסטורה שעל שיערו.
בצורה זו, ג'יו זוכה למהירות עצומה, ובזכות כך הצליח להשתוות לסויפון לזמן מועט.

יכולות מיוחדות:
בשחרור, ג'יו מקבל את היכולת לירות את ניבי שן החרב שעל מסכתו בתור טילים. כמו כן, ישנה יכולת נוספת, הנקראת טיגרה אסטוקה אל סאבלה (Tigre Estoque El Sable). על ידי שימוש ביכולת זו, ג'יו מסוגל לעבור למצב הקרב של טיגרה אסטוקה. בצורה זו, ג'יו משליך את כל מהירותו, וממיר אותה לכוח טהור, שמופיע בצורת שרירים עצומים.
למרות שג'יו טוען שכך הוא הרבה יותר חזק, הוא לא הספיק להראות אף יכולת מיוחדת, שכן הוא מת כתוצאה מהיכולת המיוחדת של סוזומבאצ'י.לא ניתן להגיב.