לאונה

לאונה – Leona (לביאה [Lioness])
ליאונה היא הזאנפאקוטו של אחת הפראקסיון של האספאדה האליבל, מירה רוז.
ליאונה מבוססת על הלביאה, נקבת האריה.

צורות:
מצב חתום - בצורתה החתומה, ליאונה לוקחת את צורתה של חרב אבירים כבדה למראה וחסרת נדן, זאת בניגוד לצורה המסורתית של קאטאנה פשוטה. למרות הגודל של חרבה, מירה מסוגלת להניף ולחתוך בעזרת ליאונה ללא כל בעיה.

שחרור - בהשמע הפקודה "טרפי" (Devour), ליאונה משתנה לצורתה המשוחררת. צורה זו מקנה למירה ניבים ורעמת שיער כשל אריה, טפרים המחזיקים בחזה ובניגוד לרוב השיחרורים, היא זוכה בחרב כהה, רחבה וגדולה.

יכולות מיוחדות:
קימרה פארסה (Quimera Parca) – יכולת זו, בניגוד לרוב היכולות שנראו בסדרה, היא יכולת משותפת של מספר דמויות, במקרה הזה של מירה רוז, ושתי הפראקסיון הנוספות של האליבאל – סון סון ואפאצ'ה.
בכדי להשתמש ביכולת זו, כל אחת מן האראנאקר נאלצת לכרות את זרועה השמאלית. מילה כורתת את ידה בעזרת חרבה, ולאחר שכל השלוש כרתו ידיהן, הידיים מתמזגות, ומתוכן נוצר איאון (Ayon), כימרה הנוצר משילוב של נחש, אריה ואייל. איאון הוא יצור מהיר ואימתני, דוגמא לכך היא שהוא הספיק להתקיף את מאטסומוטו עוד לפני שהספיקה לשחרר את חרבה, ובאותה התקפה הצליח לחתוך חתיכה גדולה מצדה הימני, ובכך גרם לנזק קריטי.

 לא ניתן להגיב.