מדריך דמויות


קורוסאקי איצ'יגו

קוצ'יקי רוקיה

אינואה אוריהימה

אישידה אוריו

סאדו יאסטורה

יאמאמוטו גנריוסאי

סאסאקיבה צ'וג'ירו

סוי פון

 מארוצ'יאו אומאדה
 
קירה איזורו 


אונוהאנה רטסו

קוטאטסו איסאנה

יאמאדה האנאטארו


הינאמורי מומו
 
קוצ'יקי ביאקויה

אבאראי רנג'י

קומאמורה סאג'ין

איבה טאטסוזאמון

איקאנאזאקה ג'ירובו

קיוראקו שונסוי

איסה נאנאו

טוסן קאנאמה

היסאגי שוהאיי

היטסוגאיה טושירו

מאטסומוטו ראנגיקו

 
זאראקי קאנפאצ'י
 
קוסאג'ישי יאצ'ירו
 
מאדאראמה איקאקו
 
איאסגאווה יומיצ'יקה
 
אראמאקי מאקיזו


קורוטסושי נאמו

 
אוקיטאקה ג'ושירו
 
שיבה קאיין

סנטארו וקיונה


טסוקאבישי טסאי


האנאקארי ג'ינטה


טסומוגיאה אורורו


אוראהארה קיסוקה

שיהוהאין יורואיצ'י

איקאנאזאקה ג'ידאנבו
 
שיבה גאנג'ו
 
שיבה קוקאקו

דאנזומארו

היקוניוטו

קוצ'יקי גינריי

קנריו

קאסומיאוג'י רוריצ'יאו


אנריו


קומוי גיוקאקו

ג'ינאי דוקו

>גנגה
   
איצ'ינוסה מאקי
 
קאנו אשידו

טאטסוקי אריסאווה

קייגו אסאנו

מיזואירו קוג'ימה
 
קורוסאקי קאריןלא ניתן להגיב.