סאנטאטרסה

סאנטאטרסה (Santateresa – גמל שלמה קדוש בוכה)
סאנטאטרסה היא הזאנפאקטו של האספאדה החמישי בצבא האראנקארים, נויטרה ג'ירוגה.

צורות:
צורה חתומה:
הזאנפאקטו של נויטרה היא ללא ספק בעלת המראה מיוחד ביותר לזאנפאקטו בצורה חתומה.
בצורה החתומה, הזאנפאקטו היא בצורת חנית-ירח בגודל עצום. לזאנפאקטו שני להבים בצורת סהר (כפי שמעיד שם הנשק), ההפוכים בכיוונם. גודלו של כל להב הוא עצום בצורה שהוא גדול יותר מאיש גבוה.
אפילו שהנשק ענקי וכבד כל כך, ונויטרה עצמו צנום, הוא נלחם עם הנשק במהירות לא קטנה.

שחרור: פקודת השחרור של סאנטאטרסה היא "התפלל". כאשר הזאנפאקטו משוחררת, לא חלים שינויים רבים אצל נויטרה, אך הם משמעותיים ללא ספק.
דבר ראשון, כל פצע שנויטרה סובל ממנו מחלים בשניות ספורות, גם אם הפצע הוא עמוק וחמור. זוג קרניים צומח מראשו, ויוצר צורת סהר.
אך ההבדל הברור ביותר בצורתו המשוחררת של נויטרה היא שהוא הצמיח שתי ידיים נוספות, והוא מסוגל להצמיח עוד שתיים כרצונו החופשי, ובכך להיות בעל שש ידיים מוכנות ללחימה.

יכולות: הזאנפאקטו של נויטרה לא נותן לנויטרה שום יכולת מיוחדת חוץ מכוח אימתני. אך לאחר השיחרור, נויטרה מסוגל לייצר חרמשים גדולים מכל יד ולהשתמש בהם כנשק.לא ניתן להגיב.