פינסה אגודה

פינסה אגודה – Pinza Aguda

"פינסה אגודה" היא הזאנפאקוטו של אחד הפראקסיון של באראגאן בצבא האראנקארים, פינדור קאריאס. פירוש שמה בספרדית הוא "צבת חדה" וביפנית "חרב סרטן חותכת זרם".

מצב חתום:
במצבה החתום, פינסה אגודה נראית כחרב ראפייר (Rapier) או חרב סייף ספרדית (Épée), הלא היא העתק מודרני לראפייר.

רסורקסיון:
אגילה משתחררת בפקודה "גלפי בפני המים" (Engrave in the water surface). לאחר השיחרור, זוג צבתות גדולות דמויות סרטן עוטפות את ידיו של פינדור, ושריון מכסה את צידו הימני של גופו.
בשחרור, פינדור מסוגל לירות זרמי מים בלחץ גבוה מצבתו. זרמים אלו כה חזקים עד כי הם מסוגלים לחצות בניינים שלמים לשניים בקלות רבה.
צורתה של פינסה אגודה לאחר השיחרור מזכירה את הסרטן הנוכל (Uca Pugnax), סוג של סרטן. ככל הנראה, על סרטן זה מבוססת הזאנפאקוטו.
 לא ניתן להגיב.