קאזשיני

קאזשיני – Kazeshini (רוח המוות [Death Wind])
קאזשיני הוא הזאנפאקוטו של סגן הקפטן והקפטן בפועל ביחידה התשיעית, היסאגי שוהיי.
סביר להניח כי קאזשיני למעשה איננו זאנפאקוטו מסוג קידו, והוא חסר כל יכולות מיוחדות, בדומה לזאנפאקוטו של מאדאראמה איקאקו, הוזוקימארו. צורתו של קאזשיני כלל לא מוצאת חן בעיניו של הבעלים שלו מהסיבה שעל פי דעתו של היסאגי, הנשק הזה נועד לקחת חיים.

צורות:
מצב חתום -
במצבו החתום, קאזשיני אינו יוצא דופן משאר הזאנפאקוטו בקהילת הנשמות, והוא נראה ככל קאטאנה פשוטת מראה, בעלת קרוס גארד בצורת אוקטאגון. ניצב החרב, וכן הנדן, הינם בגוון כחול כהה.
בימי האקדמיה שלו, היסאגי נהג לשאת את קאזשיני על גבו.

שחרור ראשוני (שיקאי [Shikai]) - קאזשיני משתחרר בפקודת השחרור, 'קצר' (Karire), ולוקח את צורתו של קוסאריגאמה, אולם במקום משקולת שתהיה מחוברת בקצה השרשרת, שאליה גם מחובר המגל, ישנו מגל נוסף. לכל אחד המגלים ישנם זוג להבים, כל אחד פונה לשני כיוונים מנוגדים. בניגוד לאופן השימוש המקובל, בעת הקרב, היסאגי מסחרר את אחד המגלים באמצעות השרשרת ומשליך את המגל לעבר המטרה.

שחרור סופי (באנקאי [Bankai]) - היסאגי שוהיי טרם הגיע לרמה בה הוא מסוגל לשחרר באנקאי.

יכולות מיוחדות -
על אף העובדה כי לקאזשיני אין אף יכולת מיוחדת, היות והוא איננו זאנפאקוטו מסוג קידו, הוא עדיין מחזיק בכוח הרסני רב. כמו כן, חשוב לציין כי היסאגי נלחם במיומנות רבה עם קאזשיני.

 לא ניתן להגיב.