רפו

רפו – Reppū(רוח אלימה [Violent Wind])

רפו שייכת לקצין השלישי ביחידה השלישית, מאקוטו קיבונה.
צורתה הרוחנית טרם נחשפה.

צורות:
מצב חתום – בצורתו החתומה, רפו אינה שונה מכל זאנפאקוטו אחר הנראה עד כה, רק שהלהב שלו הינו ישר.

שחרור ראשוני (שיקאי) – עם קריאת פקודת השחרור, "זעם" (Are Kurue), משתנה רפו לנשק המורכב משלושה להבים – שניים קטנים יותר ואחד דגול ורחב – המחוברים למוט, ומזכיר את השחרור הסופי של הוזוקימארו, הזאנפאקוטו של מאדאראמה איקאקו.

שחרור סופי(באנקאי) – קרוב לוודאי כי קיבונה לא הגיע לרמת הבאנקאי של הזאנפאקוטו שלו.

יכולות מיוחדות -
בשחרור הראשוני, קיבונה משתמש ברפו כמעין בומרנג, אותו הוא מסוגל להחזיר אליו באמצעות כוח המחשבה בלבד, ובכך להתקיף את אויביו ללא מאמץ רב, לא משנה באיזה כיוון הם נמצאים.

 לא ניתן להגיב.